Retinopatia cukrzycowa

Jak powszechnie wiadomo, cukrzyca może prowadzić do licznych zaburzeń, także w obrębie narządu wzroku. Jednym ze schorzeń okulistycznych, z jakim możemy mieć często do czynienia w przebiegu cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. W retonopatii dochodzi do stopniowego uszkadzania niewielkich naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz oka. Naczynka te odżywiają siatkówkę.

Postępujące zmiany chorobowe w obrębie żył siatkówki oka.

Zazwyczaj początkowo występują niewielkie zmiany w obrębie żył siatkówki, następie pojawiają się zniekształcenia w drobnych tętnicach. Z czasem powstają nowe naczynia przedsiatkówkowe. Wszystkie te elementy prowadzą w końcu do pęknięć osłabionych naczyń i do wylewu krwi w obrębie siatkówki. Stopniowo zniszczeniu ulegają również włókna nerwowe, receptory oraz naczynia włosowate. Retinopatia jest schorzeniem, które często prowadzić może do ślepoty, dlatego też, diabetycy powinny często odwiedzać okulistę. Im dłuższy bowiem czas choroby (cukrzycy), tym większe zagrożenie retinopatią.

Trzy rodzaje retinopatii.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje retinopartii cukrzycowej: nieproliferacyjną (z niewielkimi powikłaniami, i małym zagrożeniem ślepotą, występującą u większości pacjentów), proliferacyjną ( która może prowadzić do utraty wzroku, nawet w ciągu 5 lat od zachorowania), przedproliferacyjną ( z zaburzeniami widzenia, oraz dużym ryzykiem przekształcenia się w proliferacyjną odmianę). Co interesujące, retinopatię proliferacyjną częściej można zaobserwować u pacjentów stosujących insulinę. Czynnikami towarzyszącymi wpływającymi na ryzyko wystąpienia retinopatii w cukrzycy należą: ciąża, dojrzewanie płciowe, palenie papierosów czy operacja zaćmy. Choroba poza ślepotą może wywoływać inne dolegliwości – zwiększać ryzyko wystąpienia udaru, zawału, czy nefropatii. Niestety – objawy choroby często są bagatelizowane. Rozpoczyna się bowiem bezbolesnym wylewem krwi, który może spowodować pojawienie się ciemnej plamki w polu widzenia. Ta jednak może zaniknąć, przywracając ostrość widzenia, kiedy krew się wchłonie.

Nie lekceważyć objawów.

Zauważalnym objawem jest obrzęk siatkówki, upośledzenie widzenia, tzw. „kurza ślepota”. Bardzo istotne jest przeprowadzanie badań okulistycznych u osób z cukrzycą (obu typów). Badania kontrolne u osób bez retinopatii wykonuje się raz w roku, w początkowej fazie retinopatii prostej – 2 razy w roku, a w bardziej zaawansowanej – co 3 miesiące, natomiast podczas ciąży i połogu – raz na miesiąc (niezależnie od zaawansowania retinopatii). Chorobie tej łatwiej zapobiec, niż ją leczyć. Wystarczy kontrola stężenia cukru we krwi, regularne konsultacje z diabetologiem i okulistą.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Ja, diabetyk – serwis informacyjny dla diabetyków 2020